Hỗ trợ trực tuyến

 • Nguyệt Ánh - Kinh doanh
 • Tư vấn - Dịch vụ
 • (0251) 3948281 - 3948787 
  0915 747 135

  Truyền hình Kỹ thuật số

 • MobiTV T2 Cơ bản)

  MobiTV T2 Cơ bản

  Mã sản phẩm: MobiTV T2
  Giá: 1,100,000 VND

 • Đầu thu KTS T2 VTC T206)

  Đầu thu KTS T2 VTC T206

  Mã sản phẩm: VTC T206
  Giá: 580,000 VND

 • Truyền hình số VTC HD9)

  Truyền hình số VTC HD9

  Mã sản phẩm: VTC HD9
  Giá: 1,390,000 VND

 • Trộn tín hiệu RF 16 port)

  Trộn tín hiệu RF 16 port

  Mã sản phẩm: Combiner RF 16p
  Giá: 0 VND

 • Trộn tín hiệu RF 24 port)

  Trộn tín hiệu RF 24 port

  Mã sản phẩm: Combiner RF 24p
  Giá: 0 VND

 • Điều chế RF WAM 360SL)

  Điều chế RF WAM 360SL

  Mã sản phẩm: Winersat 360SL
  Giá: 0 VND

 • Điều chế AV WDM 200L)

  Điều chế AV WDM 200L

  Mã sản phẩm: Winersat 200L
  Giá: 0 VND

 • Điều chế RF WAM 860SL)

  Điều chế RF WAM 860SL

  Mã sản phẩm: Winersat 860SL
  Giá: 0 VND

 • Điều chế RF MOD 47862DSB)

  Điều chế RF MOD 47862DSB

  Mã sản phẩm: Modulator Eight RF
  Giá: 0 VND

 • Khuyếch đại PDA 8620)

  Khuyếch đại PDA 8620

  Mã sản phẩm: PACIFIC PDA 8620
  Giá: 0 VND

 • Khuyếch đại WCA 4086R)

  Khuyếch đại WCA 4086R

  Mã sản phẩm: Winersat 4086R
  Giá: 0 VND

 • Khuyếch đại PDA 8640)

  Khuyếch đại PDA 8640

  Mã sản phẩm: PAIFIC PDA 8640
  Giá: 0 VND

 • Khuyếch đại WCA 5086)

  Khuyếch đại WCA 5086

  Mã sản phẩm: Winersat 5086
  Giá: 0 VND

 • Khuếch đại WIA 860i)

  Khuếch đại WIA 860i

  Mã sản phẩm: Winersat WIA 860i
  Giá: 0 VND

 • Khuyếch đại Parabol)

  Khuyếch đại Parabol

  Mã sản phẩm: Eight Model LA
  Giá: 0 VND

 • Anten Jonsa C Band 1,8m)

  Anten Jonsa C Band 1,8m

  Mã sản phẩm: Jonsa C Band 1,8m
  Giá: 0 VND

 • Anten Jonsa C Band 1,5m)

  Anten Jonsa C Band 1,5m

  Mã sản phẩm: Jonsa C Band 1,5m
  Giá: 0 VND

 • Anten Parabol Jonsa 0.9m)

  Anten Parabol Jonsa 0.9m

  Mã sản phẩm: Parabol Jonsa 0.9m
  Giá: 0 VND

 • Anten Parabol K+)

  Anten Parabol K+

  Mã sản phẩm: Anten K+ 0,6m
  Giá: 0 VND

 • Anten Parabol VTC)

  Anten Parabol VTC

  Mã sản phẩm: Anten VTC 0,7m
  Giá: 0 VND

 • Xem trang